Languages :

Dự án BioTrade giai đoạn 1 - ba năm nhìn lại

Qua ba năm thực hiện (2012 - 2015), dự án BioTrade đã đạt được những kết quả bước đầu...

Nguyên tắc chính của Biotrade

3 nguyên tắc chính của Thương mại Sinh học (BioTrade)1. Bảo tồn Đa dạng Sinh học2. Tôn trọng...

Bảo tồn cây thuốc bản địa tại miền Trung

BioTrade] Bảo tồn cây thuốc bản địa tại miền Trung

Dây thìa canh và chè đắng trong chữa trị đái tháo đường

Dây thìa canh và chè đắng trong chữa trị đái tháo đường

Các doanh nghiệp BioTrade tại triển lãm FoodExpo 2015

Dự án BioTrade đã hỗ trợ 10 công ty thành viên dự án thực hiện gian hàng giới thiệu các sản...

Thành công dự án triển khai vùng trồng Dây Thìa Canh cùng công ty Nam Dược

Thành công dự án triển khai vùng trồng Dây thìa canh cùng Công ty Cổ phần Nam Dược.

Dây Thìa Canh Cây Thuốc Việt

BioTrade - Thành công dự án triển khai vùng trồng Dây Thìa Canh cùng công ty Nam Dược

BIG Vietnam Head Office

5th floor, CAT building
58 lane 180A/3 Nguyen Luong Bang street
Ha Noi, Viet Nam

Phone: +84 43 936 3274
Email : info@biotradevietnam.org

BIG Vietnam Representative Office

Van Phuc Diplomatic Quarters
298F Kim Ma Street
Ha Noi, Viet Nam

Phone: +84 43 843 17 50
Fax    : +84 43 843 17 44
Email : info@biotradevietnam.org