Ngôn ngữ :

Phát triển vùng nguyên liệu

Phát triển và tạo nguồn cung ứng dược liệu đảm bảo chất lượng và sự ổn định là yêu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược hiện nay. Các doanh nghiệp dược hiện nay hầu hết chưa chủ động được nguồn nguyên liệu do thu mua từ các nhà cung ứng trung gian, chưa tạo được vùng nguyên liệu riêng do một số nguyên nhân như: Không có vùng nguyên liệu riêng; chưa liên kết được với người dân để phát triển nguồn nguyên liệu dược liệu; đội ngũ nhân viên cho phát triển dược liệu còn thiếu và yếu về năng lực…


Cùng với phát triển nguồn nguyên liệu dược liệu thì việc tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm là hết sức quan trọng. Điều này có nghĩa là nguồn dược liệu cần phải đảm bảo hàm lượng hoạt chất cao đáp ứng được yêu cầu của quá trình sản xuất thuốc dược liệu. Bên cạnh đó, việc áp dụng các tiêu chuẩn đối với dược liệu cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp dược giữ được thương hiệu và cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại của nước ngoài, hướng tới xuất khẩu dược liệu. Hướng dẫn thực hành tốt trồng và thu hái cây thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới hay còn gọi là tiêu chuẩn GACP – WHO hiện nay là một trong những tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới. Áp dụng tiêu chuẩn GACP – WHO giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng dược liệu và tăng cơ hội tham gia vào các thị trường mới.


Xuất phát từ yêu cầu đó, cùng với đội ngũ chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm thực tế sâu sắc, BIG Việt Nam đang cung cấp các dịch vụ liên quan đến đạo tạo đội ngũ cán bộ doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến GACP – WHO.

 

1. Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GACP – WHO 

 

Mục tiêu

Giúp các doanh nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và trình độ chuyên môn nhằm áp dụng các tiêu chuẩn GACP trong phát triển các vùng trồng dược liệu

 

Nội dung đào tạo

 Các khóa đào tạo sẽ tập trung vào các nội dung sau:

-       Các yêu cầu của tiêu chuẩn GACP;

-       Quá trình xây dựng và áp dụng GACP;

-       Chuyên gia đánh giá nội bộ GACP…

-     Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GACP: Quản lý nhân lực, quản lý mua bán; Quản lý hoạt động sản xuất; Quản lý hồ sơ; Quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc…

 

2. Tư vấn xây dựng vùng trồng và chuỗi cung ứng dược liệu ổn định, bền vững

 

Mục tiêu

Tư vấn, giúp các doanh nghiệp tự xây dựng hoặc liên kết với người dân để phát triển các vùng trồng và chuỗi cung ứng dược liệu chất lượng cao, ổn định và bền vững.

 

Nội dung tư vấn:

Tư vấn xây dựng vùng trồng và chuỗi cung ứng tập trung vào các nội dung sau:

-       Khảo sát lựa chọn vùng trồng phù hợp (sinh thái, thổ nhưỡng, kinh tế - xã hội, tập quán sản xuất).

-       Tư vấn xây dựng mô hình chuỗi cung ứng/liên kết phù hợp và hiệu quả.

-       Tư vấn xây dựng các bước triển khai phát triển mô hình và chuỗi cung ứng.

-       Tư vấn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn GACP trong hoạt động tại vùng trồng

 

3. Tư vấn hoàn thiện hồ sơ và công bố GACP 

 

Mục tiêu

Tư vấn, giúp các doanh nghiệp xây dựng, nộp hồ sơ cho các cơ quan chức năng tiến tới công nhận tiêu chuẩn và công bố chất lượng.

 

Nội dung tư vấn:

Tư vấn xây dựng vùng trồng và chuỗi cung ứng tập trung vào các nội dung sau:

- Xác định các tài liệu cần thiết trong hồ sơ công bố

- Cách thức thực hiện/hoàn thiện hồ sơ 

- Hỗ trợ nộp hồ sơ công bố GACP theo quy trình

- Hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định và cấp giấy chứng nhận

Dịch vụ liên quan

Videos

Thêm ý kiến


Làm mới Security code

BIG Vietnam Head Office

5th floor, CAT building
58 lane 180A/3 Nguyen Luong Bang street
Ha Noi, Viet Nam

Phone: +84 43 936 3274
Email : info@biotradevietnam.org

BIG Vietnam Representative Office

Van Phuc Diplomatic Quarters
298F Kim Ma Street
Ha Noi, Viet Nam

Phone: +84 43 843 17 50
Fax    : +84 43 843 17 44
Email : info@biotradevietnam.org