Ngôn ngữ :

BIG VIET NAM

Trụ sở:  298F Kim Mã, Hà Nội
Điện thoại:  +84 43 843 17 50
Fax:  +84 43 843 17 44
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


map

CHI TIẾT LIÊN HỆ BẠN CŨNG CÓ THỂ GỬI DƯỚI ĐÂY
 
 
 
 
 
 

BIG Vietnam Head Office

5th floor, CAT building
58 lane 180A/3 Nguyen Luong Bang street
Ha Noi, Viet Nam

Phone: +84 43 936 3274
Email : info@biotradevietnam.org

BIG Vietnam Representative Office

Van Phuc Diplomatic Quarters
298F Kim Ma Street
Ha Noi, Viet Nam

Phone: +84 43 843 17 50
Fax    : +84 43 843 17 44
Email : info@biotradevietnam.org