Ngôn ngữ :

UNCTAD mở rộng hoạt động tại Việt Nam

Vào cuối tháng 6 năm 2016, với sự tài trợ của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ, Tổ chức Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD đã cùng với Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học và Trung tâm Triển khai Thương mại Sinh học tổ chức hai buổi hội thảo tại Hà Nội.

 

Tìm hiểu về cơ chế Tiếp cận nguồn gen và Chia sẻ lợi ích

Tiếp cận nguồn gen và Chia sẻ lợi ích (Access and Benefit Sharing - ABS) nhắm vào cách tiếp cận nguồn gen và cách các lợi ích có được từ sử dụng nguồn gen đó được chia sẻ.

UNCTAD phối hợp cùng BIG Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế tại Hà Nội

Vào cuối tháng 6 năm 2016, Tổ chức Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD cùng với Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học và Trung tâm Triển khai Thương mại Sinh học sẽ tổ chức hai buổi hội thảo tại Hà Nội.

Traphaco Sapa và các hoạt động Thương mại Sinh học

Là một trong hai doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam trở thành thành viên của Liên minh Thương mại Sinh học có Đạo đức UEBT, Traphaco Sapa đã bước đầu đưa những tiêu chí của BioTrade vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Khởi động dự án BioTrade do Liên minh châu Âu tài trợ

Dự án BioTrade do Liên minh Châu Âu tài trợ đã được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2016

Khép lại ba năm giai đoạn một dự án BioTrade

Các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng trong lĩnh vực nguyên liệu tự nhiên hẳn đã không còn xa lạ với cái tên BioTrade – Thương mại Sinh học. Đó là một trong những thành quả của dự án BioTrade.

BIG Vietnam Head Office

5th floor, CAT building
58 lane 180A/3 Nguyen Luong Bang street
Ha Noi, Viet Nam

Phone: +84 43 936 3274
Email : info@biotradevietnam.org

BIG Vietnam Representative Office

Van Phuc Diplomatic Quarters
298F Kim Ma Street
Ha Noi, Viet Nam

Phone: +84 43 843 17 50
Fax    : +84 43 843 17 44
Email : info@biotradevietnam.org