Ngôn ngữ :

Nguyên tắc chính của Biotrade

 1 

3 nguyên tắc chính của Thương mại Sinh học (BioTrade)
1. Bảo tồn Đa dạng Sinh học
2. Tôn trọng quyền của các bên tham gia hoạt động Thương mại Sinh học (BioTrade)
3. Việc sử dụng nguồn gen từ Đa dạng Sinh học được chia sẻ lợi ích công bằng và bình đẳng.

(Nguồn: Thông tin dự án BIOTRADE)

Các tin khác

Videos

Thêm ý kiến


Làm mới Security code

BIG Vietnam Head Office

5th floor, CAT building
58 lane 180A/3 Nguyen Luong Bang street
Ha Noi, Viet Nam

Phone: +84 43 936 3274
Email : info@biotradevietnam.org

BIG Vietnam Representative Office

Van Phuc Diplomatic Quarters
298F Kim Ma Street
Ha Noi, Viet Nam

Phone: +84 43 843 17 50
Fax    : +84 43 843 17 44
Email : info@biotradevietnam.org