Ngôn ngữ :

Dự án BioTrade giai đoạn 1 - ba năm nhìn lại

Sau hơn 3 năm thực hiện, dự án BioTrade được tất cả các bên tham gia từ nông dân tới các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và nhà tài trợ (thông qua đoàn đánh giá độc lập) đánh giá thành công. 

 

Các tin khác

Videos

Thêm ý kiến


Làm mới Security code

BIG Vietnam Head Office

5th floor, CAT building
58 lane 180A/3 Nguyen Luong Bang street
Ha Noi, Viet Nam

Phone: +84 43 936 3274
Email : info@biotradevietnam.org

BIG Vietnam Representative Office

Van Phuc Diplomatic Quarters
298F Kim Ma Street
Ha Noi, Viet Nam

Phone: +84 43 843 17 50
Fax    : +84 43 843 17 44
Email : info@biotradevietnam.org