Ngôn ngữ :

Về BIG Việt Nam

 

BIG Việt Nam

BIG Việt Nam (BioTrade Implementation Group – Trung tâm Triển khai Thương mại Sinh học Việt Nam) là một tổ chức được thành lập nhằm tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp và cộng đồng phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh bền vững dựa trên các nguyên tắc Thương mại sinh học. 

BIG Việt Nam là kết quả của sự hợp tác giữa Tổ chức HELVETAS Việt Nam và Hiệp hội Dược liệu Việt Nam (VIMAMES), BIG Việt Nam được hình thành với 4 đối tác ban đầu là các công ty được lựa chọn tham gia dự án BioTrade: Nam Dược, Dược Hậu Giang, Traphaco, Vietroselle. 

BIG Việt Nam thể hiện tầm nhìn dài hạn, tư duy bền vững của các nhà hoạch định và thực thi dự án BioTrade. Nhằm đảm bảo khi dự án BioTrade kết thúc, các kết quả và hoạt động của dự án vẫn được tiếp tục kế thừa và phát huy.

BIG Việt Nam, với đội ngũ chuyện gia giàu kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực khác nhau  sẽ tiếp tục các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển các mô hình kinh doanh bền vững dựa trên các nguyên tắc của BioTrade và nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp. Ngoài ra, BIG Việt Nam sẽ phối hợp với các công ty xây dựng chiến lược định vị các sản phẩm BioTrade trên thị trường nội địa, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về khái niệm BioTrade, tích cực quảng bá, xúc tiến các hoạt động thương mại nhằm hỗ trợ các sản phẩm này đáp ứng được yêu cầu của các thị trường xuất khẩu khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản…

BIG Việt Nam còn được kì vọng sẽ là đơn vị khởi xướng và chủ trì những buổi trao đổi, đối thoại với các ban ngành có thẩm quyền cấp tỉnh, trung ương để đưa ra những chương trình, chính sách thuận lợi cho các sản phẩm dược liệu nội địa đạt chất lượng cao, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, đảm bảo tính công bằng, minh bạch trên thị trường dược liệu Việt Nam.

  

Thương mại Sinh học (BioTrade)

Thương mại Sinh học (BioTrade) là một khái niệm do Tổ chức Liên hiệp quốc về Thương mại và Phát triển (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD) xây dựng và phát triển từ năm 1996. BioTrade được định nghĩa là “các hoạt động thu hái, sản xuất và kinh doanh buôn bán hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc từ đa dạng sinh học tự nhiên, theo các tiêu chuẩn bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế”.

Trên thực tế, các hoạt động thương mại sinh học được vận hành theo 7 nguyên tắc:

 1- Bảo tồn đa dạng sinh học.

 2- Sử dụng bền vững đa dạng sinh học.

 3- Chia sẻ công bằng các lợi ích từ khai thác và sử dụng đa dạng sinh học.

 4- Bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội.

 5- Sự tuân thủ các quy chế quốc gia và quốc tế.

 6- Tôn trọng quyền của các bên tham gia các hoạt động BioTrade.

 7- Minh bạch trong quyền sử dụng đất, tiếp cận kiến thức và tài nguyên tự nhiên. 

Giới thiệu

Videos

Thêm ý kiến


Làm mới Security code

BIG Vietnam Head Office

5th floor, CAT building
58 lane 180A/3 Nguyen Luong Bang street
Ha Noi, Viet Nam

Phone: +84 43 936 3274
Email : info@biotradevietnam.org

BIG Vietnam Representative Office

Van Phuc Diplomatic Quarters
298F Kim Ma Street
Ha Noi, Viet Nam

Phone: +84 43 843 17 50
Fax    : +84 43 843 17 44
Email : info@biotradevietnam.org