Ngôn ngữ :

Ban Lãnh đạo

  82A29421

 

Giám đốc

DS. Tạ Minh Sơn

 

 

 

 

 

  82A29501

 

Phó Giám đốc

Mr. Ninh Văn Nghị

 

 

 

 

 

  82A29631

 

Phụ trách Truyền thông

Ms. Nguyễn Hoài Linh

 

 

 

 

 

  82A29441

 

Phụ trách Quản trị - Tài chính

Ms. Nguyễn Thị Bích Hạnh

 

 

 

 

 

Giới thiệu

Videos

Thêm ý kiến


Làm mới Security code

BIG Vietnam Head Office

5th floor, CAT building
58 lane 180A/3 Nguyen Luong Bang street
Ha Noi, Viet Nam

Phone: +84 43 936 3274
Email : info@biotradevietnam.org

BIG Vietnam Representative Office

Van Phuc Diplomatic Quarters
298F Kim Ma Street
Ha Noi, Viet Nam

Phone: +84 43 843 17 50
Fax    : +84 43 843 17 44
Email : info@biotradevietnam.org